กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวพรทิพย์ คชาวงศ์

นางสาวพรทิพย์ คชาวงศ์

ตำแหน่ง ครู

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นายณัฐวุฒิ กันร้าย

นายณัฐวุฒิ กันร้าย

ตำแหน่ง ครู

นางสาวกฤษณา มู่กลึง

นางสาวกฤษณา มู่กลึง

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นายอาทิตย์ กะวะนิช

นายอาทิตย์ กะวะนิช

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง