วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 2566

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2566 คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี...

โพสต์โดย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี เมื่อ วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2023