อบรมเชิงปฏิบัติการ Best Practices (สังคมฯ)

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2566 นางฉวีวรรณ สุธีระกูล รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวสุชาดา...

โพสต์โดย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี เมื่อ วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2023