โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม

วันอังคารที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2566 นางฉวีวรรณ สุธีระกูล รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วย คุณครูยุพิน หอมสุข และ...

โพสต์โดย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี เมื่อ วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2023