การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2566

วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2566 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี ได้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน...

โพสต์โดย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2023