อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนารถของเล่น EV ด้วยวัสดุและการออกแบบ

วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2566 นางสาวสุกัญญา หมื่นยิ่ง และนายณัฐโชค ศิริมหันต์...

โพสต์โดย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี เมื่อ วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2023