โครงการ การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตฯ

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2566 นางฉวีวรรณ สุธีระกูล รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการฯ เข้าร่วมโครงการ การเสริมสร้างคุณธรรม...

โพสต์โดย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี เมื่อ วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2023