ฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน

วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 นายกฤษณ์ สมยา ครูฝ่ายงานกิจการนักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี...

โพสต์โดย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี เมื่อ วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2023