ประชุมผู้บริหารโรงเรียนในเครือฯ ครั้งที่ 2/2566

วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 นางฉวีวรรณ สุธีระกูล รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มบริหาร...

โพสต์โดย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี เมื่อ วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2023