แข่งขัน ROV กระชับมิตรกับทีมโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม

วันอังคารที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2566 นายปัญญา กุลภา และนายดนัย อ่อนคำ ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี...

โพสต์โดย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี เมื่อ วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2023