ประชุมสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 5

วันศุกร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2566 สภานักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี ประชุมสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา...

โพสต์โดย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2023