Big Cleaning Day วัดขอนชะโงก

วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการวัด ประชา รัฐ...

โพสต์โดย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2023